Stockholm stads himmel
Anckers & Co AB Logotype

BEPRÖVADE KONCEPT, NYA IDEER,
ERFARENHETER OCH KUNSKAPER

Sökformulär

IT-utvecklingen ökar kravet på kunskap inom upphovsrätt - saknas kunskapen så ökar affärsriskerna!

Upphovsrätt - föreläsning för företag

Upphosrätt är till för att skydda den som äger rätten till ett verk!

Tillsammans med Bildombudsmannen erbjuder Anckers & Co föreläsningar om riskerna med upphovsrätt. Syftet är att öka personalkompetensen och uppmärksamheten på vanliga upphovsrättsliga fallgropar, framförallt inom IT-kommunikationens område men även uppmärksamma andra typiska fällor.
Föreläsarnas erfarenheter representerar olika sidor (köpare/säljare) vilket bidrar till en dynamisk föreläsning med blandning av tips och hinder. Läs mer här!

Internet- och dataanvändningen har utvecklats starkt under de senaste åren samtidigt som kompetensen inom upphovsrätten stått stilla. Glipan ökar på grund av att fler blir inblandade i kommunikationprocessen, utan tillräckliga kunskaper om upphovsrätt.

ETT LITET, LITET, MISSTAG - KAN LEDA TILL STORA KOSTNADER

Det är  viktigt att effektivisera hanteringar och uppköpen av upphovsskyddat innehåll och minska kostnader och affärsrisker, framförallt för de som hanterar en utåtriktad kommunikation. När det gäller hanteringen av hemsidor är riskerna direkt uppenbara! Upphovsrätten gör ingen skillnad på om användningen är kommersiell eller ideell, som många felaktigt tror.

”Bland våra kunder märker vi ofta otillräckliga kunskaper, t ex vilka regler som gäller för fotografier och texter – säger copywriter J Brandberg”

Detta bidrar till att företagen har ett växande lager av begågna intrång i sin kommunikationsportfölj. Riskkostnader kan bli mycket stora och i extremfall  ödestigna. Det är viktigt för både goodwill och ekonomi att parera affärsriskerna med god kompetens. Att förlora ett mål kan bli ödestiget för företaget, eller en produkt!

OKUNSKAP ÄR LIKA MED EN POTENTIELL RISK.
- Om inte den svenska regeringen kan låta bli att bryta mot upphovsrättslagen vem skall då upphovsmännen lita på?

Största riskerna består i omedvetna intrång, både direkt eller indirekt. Det är alltid slutanvändaren (beställaren) som får betala hela notan. Om man tar Tammy Bergströms bild av en vanlig svensk flagga som exempel så har den använts/(stulits) av 300 företag och flera politiska partier samt till och med av utrikesdepartementet. I samtliga fall, som en konsekvens av en underliggande okunskap och direkt brist på kompetens, både inom den egna organistationen som  hos en underliggande leverantör!
 
Personalens kompetensutveckling är också viktig, även de utsätts för risker inom det privata området  t ex
på Facebook och Twitter m fl eller på andra bloggar och liknande sidor.

På  ”Fråga Bildombudsmannen”, hos bildombudsmannen.se, finns mer än  700 exempel på hur företag och privatpersoner begår dyrbara fel. Nästan uteslutande på grund av okunskap.
I många av fallen har de även lett till konsekvenser.
    De ställda frågorna är i övrigt ett stående bevis på behovet av ökad kompetens inom området samt också ett bevis på det enorma värdekapital som de olika upphovsmännen skulle kunna kräva.

”Det är intressant att notera att varje föreläsning lett till stora förändringar i företagens rutiner och förändringar i hanteringen av upphovsskyddat innehåll eller material – säger Staffan Teste på Bildombudsmannen AB”

”Varje år så tvistas de för miljarder kronor i Sveriges domstolar. Förloraren betalar kalaset!
    Vinnarna är de som istället betalar rätt pris för användningen och de kommer alltid billigare undan mot förloraren av en rättegång – menar Göran Anckers, på kommunikationsbyrån Anckers & Co”

Föreläsningarna kan anpassas direkt mot den aktuella verksamheten för ett företag. Ring Göran på 08- 7 200 200, så får du veta mer.